1. TARAFLAR

a) www.kipsstudio.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kips Studio

b) www.kipsstudio.com internet sitesine Üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Kips Studio’nun sahip olduğu internet sitesi www.kipsstudio.com‘dan üye’nin faydalanma şartlarının ve hizmet kapsamının belirlenmesidir.

  1. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. Kips Studio’nun, www.kipsstudio.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Kips Studio’nun, www.kipsstudio.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Kips Studio’nun, www.kipsstudio.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın Üye’ye kargo firması tarafından Kips Studio adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. Kips Studio’nun, www.kipsstudio.com telefon ve tabletler üzerinden sunacağı; işbu sözleşmenin kabulü ile oluşturulan Üye hesabı ile birlikte kendiliğinden devreye giren sadakat programıdır.

3.4. Kips Studio’nun, www.kipsstudio.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.kipsstudio.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.5. Kips Studio’nun, www.kipsstudio.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Kips Studio tarafından belirlenecek ve www.kipsstudio.com’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Kips Studio, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri www.kipsstudio.com ’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, www.kipsstudio.com internet sitesine Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu, Kipsstudio’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, kişisel bilgilerinde değişiklik olması durumunda Kips Studio’a vermiş olduğu bilgilerini güncelleyecektir. Sözleşme’nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

4.2. Üye, Kips Studio tarafından kendisine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kips Studio’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Kips Studio’nun söz konusu kötü niyetli ve izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanım olması halinde, her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye ait olacaktır.

4.3. Üye, www.kipsstudio.com’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, www.kipsstudio.com’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla işlem yapabilirler. Üyenin yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, Kips Studio ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyelerin www.kipsstudio.com internet sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kips Studio’nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.4. www.kipsstudio.com internet sitesinde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kips Studio ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kips Studio’nun Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. Kips Studio, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.kipsstudio.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Kips Studio’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

4.7. Üye, hesap ile birlikte kullanıma açılacak Kips Studio Hesap işbu sözleşmenin “Kips Studio Hesap Kullanım Koşulları” başlığıyla beşinci kısmında yer alan koşullara uygun olarak kullanacağını taahhüt eder.

4.8. İşbu Üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Kips Studio’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Kips Studio’nun Üyeye karşı Üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.9. Kips Studio’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üyenin dilediği zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üyeliği iptal etme ve hesabı silme işlemi, Üye tarafından iletisim@kipsstudio.com e-posta adreslerine e-posta göndermek,0 534 820 21 53 telefon numarasını aramak yahut mağazada talepte bulunmak suretiyle yapılabilir. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Kips Studio’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.10. www.kipsstudio.com’da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve www.kipsstudio.com’nin sunumu Kips Studio’nun ya da Kips Studio’nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

4.11. Kips Studio tarafından www.kipsstudio.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.12. Kips Studio, www.kipsstudio.com internet sitesi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üyelerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) bilgilerini kullanabilir. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üyelerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. Kips Studio, Üyenin www.kipsstudio.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Sitede kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için internet sitesinde yer alan çerez politikası metni incelenebilir. Bunun yanında üyenin bu dosyaları kullanmak istememesi halinde dilediği zaman bilgisayar tarayıcısında gerekli değişiklikleri yapması önerilmektedir.

4.13.Kips Studio, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Kips Studio’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Kips Studio’nun haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.14. www.kipsstudio.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.15. Kips Studio, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.16. Kips Studio, www.kipsstudio.com’de mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www.kipsstudio.com’u kullanma koşulları ile www.kipsstudio.com ’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.kipsstudio.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.kipsstudio.com’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.kipsstudio.com’in kullanımı ya da www.kipsstudio.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir. Kips Studio, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.17. Kips Studio, Üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, site üzerinden bilgilendirme yapılmak sureti ile üyelere bildirilecek ve yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.18. Taraflar, Kips Studio’ya ait tüm bilgisayar ve ticari kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.19. Kips Studio, işbu Üyelik sözleşmesi uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda www.kipsstudio.com internet sitesinin ilgili bölümden ve/veya Kips Studio’nun Üyeye sunacağı başkaca bir vasıtayla iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

Bu doğrultuda, Kips Studio, www.kipsstudio.com’in kullanımı süresince işbu sözleşmede belirtilen şartlara ve Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Üye) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ne uygun hareket edecektir. Bununla birlikte, Kips Studio, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Kips Studio, Üye kişisel verilerini faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir.

Kips Studio, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.20. www.kipsstudio.com üzerinden, Kips Studio’nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.kipsstudio.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Kips Studio’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyelerin kendi sorumluluğundadır. Kips Studio bu tür link verilen internet sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Kips Studio’nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.21. Kips Studio, www.kipsstudio.com’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, www.kipsstudio.com’da üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. www.kipsstudio.com’da muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler www.kipsstudio.com’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin doğruluğu ve güncellik durumu ile www.kipsstudio.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. www.kipsstudio.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Kips Studio’nun www.kipsstudio.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

  1. www.kipsstudio.com HESAP KULLANIM KOŞULLARI

5.1. Kips Studio Hesabı olan Üye, nakit olarak yapılan alışveriş tarihini takip eden 30 gün içerisinde kasa fişi/faturasını göstermeden kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ise kredi kartı slipi ibraz edilerek ürün değişimi yapabilir. Kips Studio Hesabı olan Üye, 2 yıl süresince, yapmış oldugu satın alma ile ilgili kasa fişinin/faturasının yeniden basılmasını talep edebilir.
Üye, bildirim almayı kabul eden bir beyanda bulunmuşsa, Kips Studio, üyelerini yerel ve ulusal spor etkinlikleri konusunda bilgilendirebilir ve bu etkinliklere davet edebilir.
5.7. Kips Studio Hesap, kişiye özeldir ve başkasına devredilemez. Dolayısıyla, sadece kart sahibi Üye, Kips Studio Üyelik karti kurallarına uymakla yükümlüdür. Üye; kartına eklenen diğer tüm kullanıcılardan sorumludur, kendisinin bizzat veya kart kullanımını gerçekleştiren diğer üçüncü kişiler için kefil olmakta ve onların üyelik kartı kullanımlarından sorumlu olmaktadır.

5.2. Üye’nin doğru olmayan kimlik bilgileri ile Üye olmak istemesi durumunda ve/veya kendisine ait olmayan, başka bir kişinin kimlik bilgilerini kullanması durumunda doğacak hukuki ve cezai yaptırımların tek muhatabı olmayı kabul eder. Söz konusu durumlarda Kips Studio’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. Böyle bir durumun tespiti halinde ayrica şu işlemler yapılabilir:

Kips Studio Üyelik kartının iptal edilmesi,
Üyelik programının durdurulması ve Üyeliğin iptali,
Üyeye sağlanan her türlü indirim ve avantajların Kips Studio tarafindan geri alınması,
Gerekli yasal ve hukuki işlemlerin yapılması.

5.3. Kips Studio, Üyelik kartına ait tüm Hizmetlerin en iyi şekilde kullanılmasını Üye’ye garanti etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte, Kips Studio, bağlantı sorunları, alışılmışın dışında durumlar, Kips Studio’nun çalışmasını engelleyen durumlar ve mücbir sebepler (örn: posta hizmetlerinde grev, kötü hava kosulları, afet, vb.) gibi durumlardan doğan zararlardan sorumlu değildir. Üye tarafindan yapılan Kips Studio Hesap kaydı ile Üye, mağaza sunucusundan kaynaklanan gecikmeleri (Üyelik hesabı oluşturma ve hesap kontrolü), teknik performansı etkileyen problemleri, bağlantı kesilme sorunlarını ve genel olarak bilgilerin paylaşılması ile ilgili doğabilecek tüm sorunları vb. internet ortamından kaynaklanan teknolojik problemleri ve kısıtlamaları kabul eder.

5.4. Üye’nin tüm adres ve/veya e-posta adresi ve/veya gsm numarası ve/veya isim değişiklikleri en kısa süre içerisinde iletisim@kipsstudio.com adresine e-posta göndermek, 0534 820 2153 telefon numarasını aramak yahut mağazada talepte bulunmak suretiyle yapabilecektir. Hesapta yapılacak olan bilgi güncelleme işlemleri ile herhangi bir bilgisini değiştiren üyelerin kişisel verilerin işlenmesi ve elektronik ticari iletişim hususunda verdikleri izin değişen /yeni bilgileri için de geçerlidir. Değişen iletişim bilgileri için elektronik ticari iletişimler durdurmak isteyen üyelerin işbu sözleşmede öngörüldüğü şekilde ret işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üyenin bu husustaki açık bildirime göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün – gereken işlem ve iletişimler her halukarda devam eder).

5.5. Kips Studio Hesabın kaybolması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Hesap sahibi en kısa sürede yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden birini kullanarak Kips Studio Müşteri Hizmetlerini bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda kaybolan/çalınan üyelik hesabı iptal edilir ve yeni bir kart ile değistirilir. Kips Studio Hesap sahibi, daha önceden sahip olduğu tüm puanlara ve diğer avantajları yeni hesabında da muhafaza eder.

5.6. Belirtilen koşullara uyulmaması, kartın kart sahibi ya da başka kişiler tarafından usulsüz kullanımı hesap üyeliğinin iptalini gerektirir. Kips Studio, kartı usulsüz kullanan Üye hakkında yasal prosedürü izleme hakkını saklı tutar.

5.7. Kips Studio Hesap, bu Üyelik programı geçerli olduğu sürece geçerlidir. Kips Studio, istediği her an bir sebep belirtmeksizin üyelik sistemini değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Kips Studio Hesap sahipleri, işbu genel şartların tümünün ya da bir kısmının her an değişebileceğini kabul eder. Üye, Kips Studio internet sitesi üzerindeki “Kips Studio Hesabım” bölümünde bulunan güncel duyuruları izlemekle ve yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.

5.8. Kips Studio, sitenin kullanımı süresince işbu sözleşmede belirtilen şartlara Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma metnine, Yürürlükteki mevzuat ve Kips Studio Gizlilik Politikasına uygun olarak davranmak ile yükümlüdür. Bununla birlikte Kips Studio kanuni olarak saklanması gereken bilgileri saklamak ile yükümlüdür. Kips Studio işbu verileri faaliyeti dışında hiçbir neden ile ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm sözleşmenin üçncü kişilere devrine engel değildir. Üyeler Kips Studio Hesap başvurusu sırasında toplanan bilgilerin, Kips Studio Hesap çıkartılması ve bu alandaki işlemler için toplanacağı konusunda bilgilendirilir. Işbu Üyelik çerçevesinde toplanan kişisel bilgiler, yürürlükte olan kanunlar ve yasalar çerçevesinde bilgisayar sistemlerine işlenir. Üyeler, Kips Studio’nun bu bilgileri adli veya idari yetkili mercilerce talep edilmesi halinde ilgili birimlerle paylaşmak durumunda kalabileceğini kabul eder. Üyelerin, kendi kişisel bilgilerine erişme hakkı bulunduğu gibi ayrıca her kullanıcı Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninde belirtilen usule uygun olarak yapacakları tek bir taleple ücretsiz olarak bilgilerinin düzeltmesini, anonim hale getirilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini gerçekleştirme veya isteme hakkına sahiptir.

5.9. Üye tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre, Kips Studio veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. www.kipsstudio.com ‘u kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Kips Studio’dan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca çevrimiçi olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler, Kips Studio tarafından görülmez ve kaydedilmez). Ayrıca Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiği hususunu anlamıştır.

5.10. Sitedeki üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

5.11. Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın kopyalanması veya kullanılması yasaktır.

5.12. Sitede sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. Sitenin içeriğinde yer alan bütün yaazıların , grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonarın ,seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Kips Studio’nun izni olmadan sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer mecralarda veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

5.13. Siteden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik- güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden, kendilerine gelen her türlü bildirimlerden ve mobil uygulamalardan bilgi kullanımları, sitelerin etik ilkeleri, gizlilik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Kips Studio sorumlu değildir.

  1. DEVİR

Kips Studio, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Kips Studio işbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kips Studio açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kips Studio’nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

  1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye’nin Üyeliğini iptal etmesi veya Kips Studio tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Kips Studio Üyenin Üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup; sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜK

Üye’nin, Üyelik kaydı yapması Üye’nin Üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin Üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.